Een nieuwe regering komt eraan!

Geschreven door Hans Broeren op .

Maar, wat kunnen we van een nieuwe regering verwachten? Toen ik deze column schreef in de mei-vakantie waren de onderhandelaars van de informatie met vakantie ondanks dat ze hun werk niet af hadden. Begin mei wil men verder gaan met onderhandelen. Hoe lang dit zal duren en wat het resultaat zal zijn ligt in de nabije toekomst besloten. Wij – het kiesvolk – mogen slechts afwachten.

In mijn column van februari 2017 noemde ik al de vier politieke partijen die volgens mij de nieuwe regering moesten vormen: VVD, CDA, D66 en Groen Links. Mooi dat deze voorspelling uitkomt, belangrijker is dat men met goede plannen komt om ons land goed te besturen. Ik hoop een ding: dat ze van de koopwoningmarkt afblijven, laat ook de hypotheken met rust. Dit is immers de belangrijkste motor van onze economie.

Er loopt in ons land één man rond die obsessief de koopwoningmarkt en de daarbij behorende hypotheekleningen wil aanpakken. Dat is Klaas Knot, de huidige president van De Nederlandsche Bank (DNB). Ik waarschuwde in mijn column van februari 2016 ook al voor hem. Hij wil de eigen woning belasten in IB-box 3 in plaats van nu in box 1. Terwijl hij een flink salaris geniet ten koste van ons belastinggeld en hij heeft verzaakt bij het toezicht op (buitenlandse) banken en pensioenfondsen meent hij zich te kunnen bemoeien met ‘onze’ hypotheken en koopwoningen. En, waarom dan wel? Hypotheekleningen en koopwoningen vormen een klein, miniem klein risico in onze economie. Er zijn vier miljoen koopwoningen, zelfs in de crisisjaren (2008 – 2014) waren er minder dan vier duizend gedwongen verkopen bij eigenaren die hun hypotheken niet meer konden betalen. Dat is minder dan één promille. Laat heer Knot mij beleggingen en financieringen tonen waarbij het risico zo laag is. Dat kan hij niet, dus heer Knot bemoei je er niet meer mee.

De koopwoningmarkt ontwikkelt zich voorspoedig, ook buiten de Randstad. Meer woningen zijn verkocht tegen steeds hogere prijzen. En, hogere prijzen moet u relatief zien; we moesten ook een flinke daling inhalen. Daardoor staan er ook veel minder mensen met hun financiering ‘onder water’: als hun financieringsschuld hoger is dan te verwachten verkoopopbrengst. De goede ontwikkeling van de koopwoningmarkt is overigens vooral te danken aan de historisch lage rente. Een weer groeiende economie helpt uiteraard ook. Het blijft natuurlijk een ‘kip en ei’ verhaal of de koopwoningenmarkt beter wordt door de betere economie of stimuleert een hogere verkoop van woningen de economie. Het maakt mij niet uit, als eigenaren van woningen er maar beter van worden en er niet meer op achteruit gaan.

Recent las ik één bijzondere uitspraak van de kersverse voorzitter van de makelaarsvereniging NVM. Hij had geconstateerd dat zijn leden ten gevolge van de betere koopwoningmarkt veel te weinig woningen te verkopen had. Toen ik dat las dacht ik: te weinig woningen te verkopen, misschien zijn er wel te veel makelaars in dit landje?

Dan tot slot, de boeterente bij vervroegde aflossing van hypotheekleningen. Vele jaren hebben (hypotheek) banken en verzekeraars erg gulzig deze boeterentes berekend en aan hun klanten doorbelast. Daarover is veel geklaagd en in de media was er terecht veel aandacht voor. De hypotheekverschaffers konden niet anders dan hun leven beteren. En de Autoriteit Financiële Markten AFM heeft sinds kort haar uitgangspunten voor een juiste berekening van deze boeterente op haar website gezet. Deze regels kunnen u zeker helpen bij het beoordelen van uw boeterente. 

Dit jaar valt er wat te kiezen

Geschreven door Hans Broeren op .

Dit voorjaar kiezen we op 15 maart de nieuwe leden van de Tweede Kamer en we bepalen daarmee de samenstelling van de nieuwe regering. Ik hoop dat veel mensen hun stem zullen uitbrengen. Want of we het nou leuk vinden of niet: zo’n nieuwe regering bepaalt wel degelijk de komende vier tot vijf jaar het wel en wee van u en mij. Zij gaat over pensioenen en AOW, verzorging van zieken en mensen met een gebrek, hypotheekrenteaftrek, huurprijzen van woningen, milieu, energie, belastingen enzovoorts.

Media zijn inmiddels veranderd in voorspellingsmedia in plaats van hun oude functie verslaggevingsmedia. En, er is niets zo gemakkelijk en plezierig als een boom opzetten over de toekomst en de wereld, zeker met een glas wijn in de hand. Ik hou me graag aan de feiten. Eind januari 2017 gaven de peilingen aan dat de PVV de grootste partij zal worden, gevolgd door de VVD. Daarna volgen CDA, D66 en GL. SP en PvdA bungelen onderaan met nog een aantal kleinere partijen. Nagenoeg iedereen sluit PVV uit en SP sluit VVD uit. Dus komt de PVV niet in de regering en is een hem daarop een verloren stem. Een regering zonder de VVD als op een na grootste is dan niet realistisch, daarmee staat SP buitenspel, dus daarop stemmen is dan ook een verloren stem. Dan blijft over een regenboogregering van VVD, CDA, D66 en GL eventueel aangevuld met CU. Mij lijkt dat dit moet lukken, al zal het niet gemakkelijk zijn. U mist de PvdA in dit rijtje; ik verwacht dat indien zij zo klein blijft als nu dat de socialisten voor de oppositie zullen kiezen. En fin, als het gemakkelijk zou zijn hadden we die slimme mannen en vrouwen in De Haag niet nodig. En winnen alle linkse partijen veel zetels krijgen we zo maar een linkse regering, ik wacht af.

Alle media berichten over een oververhitte koopwoningmarkt in de hoofdstad. Op het eerste gezicht is dat ook zo. Echter, de media vergeten dat een koopprijs tot stand komt ten gevolge van vraag en aanbod: dit heet prijselasticiteit. Hoge vraag en klein aanbod leiden tot hogere prijzen vice versa. Landelijk kennen we meer dan 7,5 miljoen woningen, daarvan zijn er (landelijk gemeten) bijna 60 procent koopwoningen. In Amsterdam bedraagt dit aandeel slechts 35 procent van de totaal 423 duizend woningen. Dit lage aanbod van koopwoningen leidt bij de huidige hoge vraag naar koopwoningen tot enorme prijsstijgingen. De regering zou Amsterdam moeten dwingen om dit aandeel koopwoningen de komende jaren flink te laten stijgen naar bijvoorbeeld de percentages van andere grote steden: Den Haag 45 procent, Utrecht 50 procent en Rotterdam 45 procent. Dat de aspirant-kopers van woningen in de hoofdstad klagen over het kleine aanbod en de hoge prijzen kan ik me voorstellen, het is me al jaren een doorn in het oog. Maar, als het gemeentebestuur van de hoofdstad dat doet huilt zij krokodillentranen, dit is namelijk haar eigen schuld.

De schenkingsregeling voor kinderen die een appartement of huis willen kopen, willen aflossen op hun hypotheek of hun erfpacht eeuwig willen afkopen hetzij de erfpachtgrond kopen, komt dit jaar weer terug. De schenkingsbelastingvrije 100 duizend euro kan weer geschonken worden door wederzijdse ouders aan ieder kind. Overleg nog wel met de notaris of uw belastingadviseur in verband met eventuele eerdere schenkingen.

In mijn column van oktober 2016 schreef ik over de afschaffing van de IB-aftrek voor onderhoud en verbetering van rijksmonumentenwoningen. Deze regeling bestaat voorlopig nog één jaar. Wat er daarna gebeurt, ligt ook in de handen van onze nieuwe regering.